Biuletyn Informacji Publicznej INTiBS PAN

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.)

 

Stypendium doktoranckie - OPUS

04.07.2018, 09:33

Rozstrzygnięty został konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu OPUS (2017/27/B/ST5/02557).

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Sebastian Bijak
Dokument z dnia: 18.08.2009
Dokument oglądany razy: 136 884
Opublikował: Łukasz Szustak
Publikacja dnia: 01.09.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl